هاست لینوکس اروپا

لینوکس 3 اروپا


 
43,800 تومان
ماهانه

1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

8 عدد پست الکترونیک

2 عدد پایگاه داده

لینوکس 4 اروپا


 
70,000 تومان
ماهانه

2000 مگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

20 عدد پست الکترونیک

3 عدد پایگاه داده

لینوکس 5 اروپا


 
91,000 تومان
ماهانه

3000 مگابایت فضا

100 گیگابایت ترافیک ماهیانه

30 عدد پست الکترونیک

4 عدد پایگاه داده

لینوکس 6 اروپا


 
128,800 تومان
ماهانه

5000 مگابایت فضا

150 گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد پست الکترونیک

5 عدد پایگاه داده

لینوکس 7 اروپا


 
159,000 تومان
ماهانه

7000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

70 عدد پست الکترونیک

7 عدد پایگاه داده

لینوکس 8 اروپا


 
200,000 تومان
ماهانه

10000 مگابایت فضا

300 گیگابایت ترافیک ماهیانه

100 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

لینوکس حرفه ای 7 اروپا


 
263,000 تومان
ماهانه

15000 مگابایت فضا

500 گیگابایت ترافیک ماهیانه

150 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

لینوکس 10 اروپا


 
313,500 تومان
ماهانه

20000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

150 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده