هاست نیمه اختصاصی وردپرس

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 1


 
65,200تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

5 پست الکترونیک

2 پایگاه داده

1 هسته 1 گیگاهرتز هسته پردازنده

1 گیگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 2


 
95,400تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

10 پست الکترونیک

3 پایگاه داده

1 هسته اصلی + 1 هسته مجازی 1,2 گیگاهرتز هسته پردازنده

1,5 گیگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 3


 
152,400تومان
ماهانه


3000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

25 پست الکترونیک

4 پایگاه داده

1 هسته اصلی + 1 هسته مجازی 2 گیگاهرتز هسته پردازنده

2 گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 4


 
198,000تومان
ماهانه


5000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

40 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

2 هسته اصلی 1,5 گیگاهرتز هسته پردازنده

3 گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 5


 
243,600تومان
ماهانه


7000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

60 پست الکترونیک

5 پایگاه داده

1 هسته اصلی + 2 هسته مجازی 2 گیگاهرتز هسته پردازنده

4 گیگابایت اختصاصی رم

میزبانی نیمه اختصاصی وردپرس 6


 
271,200تومان
ماهانه


10000 مگابایت فضا هاست

نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

80 پست الکترونیک

7 پایگاه داده

3 هسته اصلی 1,5 گیگاهرتز هسته پردازنده

4 گیگابایت اختصاصی (UP To 6GB) رم