تغییر نماد اعتماد الکترونیکی افرا دیتا به حقوقی

19 Apr 2021

با سلام و احترام

مطابق با تغییرات مجموعه افرا دیتا به شرکت حقوقی لذا نماد قبلی غیر فعال و با نماد جدید تحت عنوان شرکت بنیان نوین ارتباطات صدرا ادامه فعالیت می نماید.

تصویر نماد سابق را می توانید در ادامه مشاهده نمایید:

نماد قبلی افرا دیتا