اخبار

کلیه از به افرا دیتا
12 می 2020

با سلام و احترام جهت بهبود کیفیت ظاهری و ساختاری بخش پشتیبانی افرا دیتا ، قالب جدید نصب و فعال سازی شد. جهت بررسی و مدیریت بهتر تاریخ بخش های مهم شمسی شده است .  امیداوریم این بهبود فرآیند ...


بیشتر »