سرور مجازی استاندارد اروپا

سرور مجازی 1 اروپا


 
468,000 تومان
ماهانه

ترافیک ماهیانه = نامحدود نا متقارن
آی پی = 1 عدد


1 هسته پردازنده

2GB رم

40GB NVMe فضای هارد

سرور مجازی 2 اروپا


 
936,000 تومان
ماهانه

ترافیک ماهیانه = نامحدود نا متقارن
آی پی = 1 عدد


2 هسته پردازنده

4GB رم

60GB NVMe فضای هارد

سرور مجازی 3 اروپا


 
1,117,000 تومان
ماهانه

ترافیک ماهیانه = نامحدود نا متقارن
آی پی = 1 عدد


4 هسته پردازنده

8GB رم

80GB NVMe فضای هارد

سرور مجازی 4 اروپا


 
2,184,000 تومان
ماهانه

ترافیک ماهیانه = نامحدود نا متقارن
آی پی = 1 عدد


6 هسته پردازنده

16GB رم

180GB NVMe فضای هارد