هاست وردپرس ایران

وردپرس 1 ایران


 
130,900 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


2000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

وردپرس 2 ایران


 
154,000 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


5000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

وردپرس 3 ایران


 
220,000 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


10000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه

وردپرس 4 ایران


 
308,000 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


20000 مگابایت فضا

نامحدود ترافیک ماهیانه