هاست سازمانی وردپرس ایران

هاست پرمیوم وردپرس 1 ایران


 
861,300 تومان
سه ماهه

   5000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   100 پست الکترونیک

   2 پایگاه داده

   1 هسته 1 گیگاهرتز هسته پردازنده

   512 مگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم

هاست پرمیوم وردپرس 2 ایران


 
1,343,600 تومان
سه ماهه

   10000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   100 پست الکترونیک

   3 پایگاه داده

   1.5 هسته 1.5 گیگاهرتز هسته پردازنده

   1 'گیگابایت اختصاصی (UP To 3GB) رم

هاست پرمیوم وردپرس 3 ایران


 
1,763,900 تومان
سه ماهه

   15000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   200 پست الکترونیک

   3 پایگاه داده

   2 هسته 2 گیگاهرتز هسته پردازنده

   1 'گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم

هاست پرمیوم وردپرس 4 ایران


 
2,100,000 تومان
سه ماهه

   20000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   200 پست الکترونیک

   5 پایگاه داده

   2.5 هسته 2.5 گیگاهرتز هسته پردازنده

   1.5 'گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم

هاست پرمیوم وردپرس 5 ایران


 
2,583,000 تومان
سه ماهه

   30000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   300 پست الکترونیک

   8 پایگاه داده

   3 هسته 3 گیگاهرتز هسته پردازنده

   2 'گیگابایت اختصاصی (UP To 6GB) رم

هاست پرمیوم وردپرس 6 ایران


 
2,944,700 تومان
سه ماهه

   40000 مگابایت فضا هاست

   نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه

   300 پست الکترونیک

   10 پایگاه داده

   4 هسته 4 گیگاهرتز هسته پردازنده

   2 'گیگابایت اختصاصی (UP To 8GB) رم