هاست لینوکس اقتصادی ایران

ارزان و مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا

لینوکس 1 ایران


 
75,000 تومان
سالانه

500 مگابایت فضا

20 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 2 ایران


 
120,000 تومان
سالانه

1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 3 ایران


 
58,500 تومان
سه ماهه

2000 مگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 4 ایران


 
73,200 تومان
سه ماهه

3000 مگابایت فضا

120 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 5 ایران


 
98,800 تومان
سه ماهه

5000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 6 ایران


 
148,100 تومان
سه ماهه

10000 مگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد ایمیل اختصاصی

دارد پایگاه داده

لینوکس 7 ایران


 
185,100 تومان
سه ماهه

15000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 8 ایران


 
212,900 تومان
سه ماهه

20000 مگابایت فضا

800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده