هاست لینوکس اقتصادی اروپا

ارزان و مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا

لینوکس 1 اروپا


 
75,000 تومان
سالانه

500 مگابایت فضا

20 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 2 اروپا


 
120,000 تومان
سالانه

1000 مگابایت فضا

40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 3 اروپا


 
58,500 تومان
سه ماهه

2000 مگابایت فضا

80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 4 اروپا


 
73,200 تومان
سه ماهه

3000 مگابایت فضا

120 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 5 اروپا


 
98,800 تومان
سه ماهه

5000 مگابایت فضا

200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 6 اروپا


 
148,100 تومان
سه ماهه

10000 مگابایت فضا

400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 7 اروپا


 
185,100 تومان
سه ماهه

15000 مگابایت فضا

600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده

لینوکس 8 اروپا


 
185,100 تومان
سه ماهه

20000 مگابایت فضا

800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

دارد پست الکترونیک

دارد پایگاه داده