اسمارت سرور ایران

اسمارت سرور ایران Pro


 
2,564,000 تومان
ماهانه

4 هسته اختصاصی پردازنده

8GB اختصاصی رم

1 آی پی

/64GB nvme/raid10 ssd Ent فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور ایران Enterprise


 
3,476,400 تومان
ماهانه

6 هسته اختصاصی پردازنده

16GB اختصاصی رم

1 آی پی

/128GB nvme/raid10 ssd Ent فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور ایران Enterprise Plus


 
5,495,800 تومان
ماهانه

10 هسته اختصاصی پردازنده

32GB اختصاصی رم

1 آی پی

/240GB nvme/raid10 ssd Ent فضای ذخیره سازی

نامحدود پهنای باند ماهیانه