اسمارت سرور ایران

اسمارت سرور IR-1


 
825,600 تومان
ماهانه

   2 هسته پردازنده

   4GB رم

   1 آی پی

   40GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور IR-2


 
1,158,900 تومان
ماهانه

   4 هسته پردازنده

   8GB رم

   1 آی پی

   80GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور IR-3


 
1,605,200 تومان
ماهانه

   8 هسته پردازنده

   16GB رم

   1 آی پی

   160GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور IR-4


 
2,047,100 تومان
ماهانه

   12 هسته پردازنده

   24GB رم

   1 آی پی

   220GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه