اسمارت سرور اروپا

اسمارت سرور EU-1


 
990,720 تومان
ماهانه

   2 هسته پردازنده

   4GB رم

   1 آی پی

   40GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور EU-2


 
1,390,680 تومان
ماهانه

   4 هسته پردازنده

   8GB رم

   1 آی پی

   80GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور EU-3


 
1,926,240 تومان
ماهانه

   8 هسته پردازنده

   16GB رم

   1 آی پی

   160GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه

اسمارت سرور EU-4


 
2,456,520 تومان
ماهانه

   12 هسته پردازنده

   24GB رم

   1 آی پی

   220GB_nvme فضای ذخیره سازی

   نامحدود پهنای باند ماهیانه