سرور اختصاصی ایران

سرویس Startup


 
2,846,000 تومان
ماهانه

پردازنده = 4 هسته
رم = 8 گیگابایت
آی پی اختصاصی = 1
ترافیک - نامحدود
ذخیره ساز = 40GB SSD/Nvme
فضای بک آپ = 120GB Sata
مدیریت سرور اختصاصی


سرویس Startup Plus


 
3,124,100 تومان
ماهانه

پردازنده = 4 هسته
رم = 12 گیگابایت
آی پی اختصاصی = 1
ترافیک - نامحدود
ذخیره ساز = 60GB SSD/Nvme
فضای بک آپ = 140GB Sata
مدیریت سرور اختصاصی


سرویس professional


 
3,653,200 تومان
ماهانه

پردازنده = 6 هسته
رم = 16 گیگابایت
آی پی اختصاصی = 1
ترافیک - نامحدود
ذخیره ساز = 80GB SSD/Nvme
فضای بک آپ = 240GB Sata
مدیریت سرور اختصاصی


سرویس Professional Plus


 
4,654,400 تومان
ماهانه

پردازنده = 8 هسته
رم = 24 گیگابایت
آی پی اختصاصی = 1
ترافیک - نامحدود
ذخیره ساز = 100GB SSD/Nvme
فضای بک آپ = 300GB Sata
مدیریت سرور اختصاصی