هاست ابری وردپرس ایران

زیرساخت جدید و قدرتمند هیبریدی

وردپرس 1 ایران


 
166,200 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


   2000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   12 عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

وردپرس 2 ایران


 
232,700 تومان
ماهانه

امکان خرید 3 ماهه ، 6 ماهه و 1 ساله در روال سفارش وجود دارد.


   3000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   18 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 3 ایران


 
358,900 تومان
ماهانه

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.


   5000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   25 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

وردپرس 4 ایران


 
490,200 تومان
ماهانه

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.


   10000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   80 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 5 ایران


 
602,700 تومان
ماهانه

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.


   15000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

وردپرس 6 ایران


 
705,400 تومان
ماهانه

امکان خرید 1ماهه،3ماهه،6ماهه و 1ساله در روال سفارش وجود دارد.


   20000 مگابایت فضا

   نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه

   150 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده