هاست لینوکس اقتصادی ایران

ارزان و مناسب برای کسب و کارهای اینترنتی نوپا

لینوکس 1 ایران


 
75,000 تومان
سالانه

   500 مگابایت فضا

   20 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 2 ایران


 
120,000 تومان
سالانه

   1000 مگابایت فضا

   40 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 3 ایران


 
58,500 تومان
سه ماهه

   2000 مگابایت فضا

   80 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 4 ایران


 
73,200 تومان
سه ماهه

   3000 مگابایت فضا

   120 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 5 ایران


 
98,800 تومان
سه ماهه

   5000 مگابایت فضا

   200 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 6 ایران


 
148,100 تومان
سه ماهه

   10000 مگابایت فضا

   400 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد ایمیل اختصاصی

   دارد پایگاه داده

لینوکس 7 ایران


 
185,100 تومان
سه ماهه

   15000 مگابایت فضا

   600 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده

لینوکس 8 ایران


 
212,900 تومان
سه ماهه

   20000 مگابایت فضا

   800 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   دارد پست الکترونیک

   دارد پایگاه داده