گواهی ssl

Essential ssl


 
360,000 تومان
سالانه

پیشنهاد شده برای سایت های تجاری کوچک و شخصی


Positive ssl


 
180,000 تومان
سالانه

گواهی sectigo Essential Wildcard


 
3,000,000 تومان
سالانه

گواهی اس اس ال AfraData-DV


 
150,000 تومان
سالانه

مناسب سایت های شخصی ، شرکتی و فروشگاهی کوچک با تراکنش ماهیانه زیر ده میلیون تومان