هاست پرمیوم وردپرس 1 ایران
 • 5000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 100 پست الکترونیک
 • 2 پایگاه داده
 • 1 هسته 1 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 512 مگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم
هاست پرمیوم وردپرس 2 ایران
 • 10000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 100 پست الکترونیک
 • 3 پایگاه داده
 • 1.5 هسته 1.5 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 1 'گیگابایت اختصاصی (UP To 3GB) رم
هاست پرمیوم وردپرس 3 ایران
 • 15000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 200 پست الکترونیک
 • 3 پایگاه داده
 • 2 هسته 2 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 1 'گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم
هاست پرمیوم وردپرس 4 ایران
 • 20000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 200 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
 • 2.5 هسته 2.5 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 1.5 'گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم
هاست پرمیوم وردپرس 5 ایران
 • 30000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 300 پست الکترونیک
 • 8 پایگاه داده
 • 3 هسته 3 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 2 'گیگابایت اختصاصی (UP To 6GB) رم
هاست پرمیوم وردپرس 6 ایران
 • 40000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 300 پست الکترونیک
 • 10 پایگاه داده
 • 4 هسته 4 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 2 'گیگابایت اختصاصی (UP To 8GB) رم