وردپرس اختصاصی 1 اروپا
 • 1000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 5 پست الکترونیک
 • 2 پایگاه داده
 • 1 هسته 1 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 1 گیگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم
وردپرس اختصاصی 2 اروپا
 • 2000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 10 پست الکترونیک
 • 3 پایگاه داده
 • 1 هسته اصلی + 1 هسته مجازی 1,2 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 1,5 گیگابایت اختصاصی (UP To 2GB) رم
وردپرس اختصاصی 3 اروپا
 • 3000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 25 پست الکترونیک
 • 4 پایگاه داده
 • 1 هسته اصلی + 1 هسته مجازی 2 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 2 گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم
وردپرس اختصاصی 4 اروپا
 • 5000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 40 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
 • 2 هسته اصلی 1,5 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 3 گیگابایت اختصاصی (UP To 4GB) رم
وردپرس اختصاصی 5 اروپا
 • 7000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 60 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
 • 1 هسته اصلی + 2 هسته مجازی 2 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت اختصاصی رم
وردپرس اختصاصی 6 اروپا
 • 7000 مگابایت فضا هاست
 • نامحدود (مصرف منصفانه ) پهنای باند ماهیانه
 • 60 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
 • 1 هسته اصلی + 2 هسته مجازی 2 گیگاهرتز هسته پردازنده
 • 4 گیگابایت اختصاصی رم