هاست لینوکس cPanel

میزبانی وب cPanel لینوکس ۱


 
77,600تومان
سالانه


۲۵۰ مگابایت فضا

۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۳ عدد پست الکترونیک

2 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۲


 
11,800تومان
ماهانه


500 مگابایت فضا

۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۵ عدد پست الکترونیک

2 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۳


 
20,700تومان
ماهانه


1000 مگابایت فضا

۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۱۰ عدد پست الکترونیک

۳ عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۴


 
36,700تومان
ماهانه


2000 مگابایت فضا

۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۲۰ عدد پست الکترونیک

5 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۵


 
68,200تومان
ماهانه


5000 مگابایت فضا

۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

50 عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۶


 
85,600تومان
ماهانه


7000 مگابایت فضا

۲۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۷۰ عدد پست الکترونیک

۱۰ عدد پایگاه داده

میزبانی وب cPanel لینوکس ۷


 
122,700تومان
ماهانه


10000 مگابایت فضا

۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

۱۰۰ عدد پست الکترونیک

10 عدد پایگاه داده