میزبانی وب cPanel لینوکس ۱
 • ۲۵۰ مگابایت فضا
 • 8 گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 2 عدد پست الکترونیک
 • - پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس ۲
 • 500 مگابایت فضا
 • 2۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 4 عدد پست الکترونیک
 • 1 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس ۳
 • 1000 مگابایت فضا
 • 4۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 8 عدد پست الکترونیک
 • 2 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس ۴
 • 2000 مگابایت فضا
 • 8۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۲۰ عدد پست الکترونیک
 • 3 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس 5
 • 3000 مگابایت فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 30 عدد پست الکترونیک
 • 4 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس 6
 • 5000 مگابایت فضا
 • ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس 7
 • 7000 مگابایت فضا
 • ۲0۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۷۰ عدد پست الکترونیک
 • 7 عدد پایگاه داده
میزبانی وب cPanel لینوکس 8
 • 10000 مگابایت فضا
 • 3۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه
 • ۱۰۰ عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد