وردپرس 1 ایران
 • 500 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 5 عدد پست الکترونیک
 • 2 عدد پایگاه داده
وردپرس 2 ایران
 • 1000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 12 عدد پست الکترونیک
 • 3 عدد پایگاه داده
وردپرس 3 ایران
 • 2000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 18 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 4 ایران
 • 4000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 25 عدد پست الکترونیک
 • 5 عدد پایگاه داده
وردپرس 5 ایران
 • 6000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 50 عدد پست الکترونیک
 • 8 عدد پایگاه داده
وردپرس 6 ایران
 • 8000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 80 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده
وردپرس 7 ایران
 • 10000 مگابایت فضا
 • نامحدود مصرف منصفانه ترافیک ماهیانه
 • 100 عدد پست الکترونیک
 • 10 عدد پایگاه داده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای افرا دیتا ، هاست تخصصی وردپرس محفوظ می باشد