VDS1

فضای ذخیره سازی = 20GB_SSD یا 50GB_sas انتخابی
پهنای باند ماهیانه = نامحدود (مصرف منصفانه)
پورت = 1Gbps

  • 2 هسته پردازنده
  • 2GB رم