هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران IRLinux1


 
77,600 تومان
سالانه

   ۲۵۰ مگابایت فضا

   8 گیگابایت ترافیک ماهیانه

   2 عدد پست الکترونیک

   - پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux2


 
31,800 تومان
سه ماهه

   500 مگابایت فضا

   2۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   4 عدد پست الکترونیک

   1 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux3


 
20,700 تومان
ماهانه

   1000 مگابایت فضا

   4۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   8 عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux4


 
36,700 تومان
ماهانه

   2000 مگابایت فضا

   8۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۲۰ عدد پست الکترونیک

   3 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux5


 
50,800 تومان
ماهانه

   3000 مگابایت فضا

   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   30 عدد پست الکترونیک

   4 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux6


 
68,200 تومان
ماهانه

   5000 مگابایت فضا

   ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد پست الکترونیک

   5 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux7


 
85,600 تومان
ماهانه

   7000 مگابایت فضا

   ۲0۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۷۰ عدد پست الکترونیک

   7 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux8


 
122,700 تومان
ماهانه

   10000 مگابایت فضا

   3۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۱۰۰ عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد