هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس ایران IRLinux1


 
77,600تومان
سالانه


   250 مگابایت فضا

   ۲۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۳ عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux2


 
11,800تومان
ماهانه


   500 مگابایت فضا

   ۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۵ عدد پست الکترونیک

   2 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux3


 
20,700تومان
ماهانه


   1000 مگابایت فضا

   ۶۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۱۰ عدد پست الکترونیک

   ۳ عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux4


 
36,700تومان
ماهانه


   2000 مگابایت فضا

   ۱۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۲۰ عدد پست الکترونیک

   ۵ عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux5


 
68,200تومان
ماهانه


   5000 مگابایت فضا

   ۱۵۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   50 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux6


 
85,600تومان
ماهانه


   7000 مگابایت فضا

   ۲۴۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   ۷۰ عدد پست الکترونیک

   ۱۰ عدد پایگاه داده

هاست لینوکس ایران IRLinux7


 
122,700تومان
ماهانه


   10000 مگابایت فضا

   ۴۰۰ گیگابایت ترافیک ماهیانه

   100 عدد پست الکترونیک

   10 عدد پایگاه داده