میزبانی وب وردپرس ۲ - ایران
 • 500 مگابایت فضا هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 پست الکترونیک
 • 2 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 2 - اروپا
 • 500 مگابایت فضا هاست
 • 50 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 5 پست الکترونیک
 • 2 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس ۳ - ایران
 • 1000 مگابایت فضا هاست
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 12 پست الکترونیک
 • 3 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 3 - اروپا
 • 1000 مگابایت فضا هاست
 • 80 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 12 پست الکترونیک
 • 3 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس ۴ - ایران
 • 2000 مگابایت فضا هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 18 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 4 - اروپا
 • 2000 مگابایت فضا هاست
 • 100 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 18 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس ۵ - ایران
 • 4000 مگابایت فضا هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 25 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 5 - اروپا
 • 4000 مگابایت فضا هاست
 • 200 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 25 پست الکترونیک
 • 5 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس ۶ - ایران
 • 6000 مگابایت فضا هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 50 پست الکترونیک
 • 8 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 6 - اروپا
 • 6000 مگابایت فضا هاست
 • 300 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 50 پست الکترونیک
 • 8 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس ۷ - ایران
 • 8000 مگابایت فضا هاست
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 80 پست الکترونیک
 • 10 پایگاه داده
میزبانی وب وردپرس 7 - اروپا
 • 8000 مگابایت فضا هاست
 • 400 گیگابایت پهنای باند ماهیانه
 • 80 پست الکترونیک
 • 10 پایگاه داده

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای این سایت محفوظ می باشد